Kontrollansvar

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige med en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL hjälper Projektallians AB byggherren med upprättande av kontrollplan samt uppföljning av kontrollplanen genom hela projektet. Detta för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Det är först efter utfärdat slutbesked som byggherren får ta byggnaden i bruk.

Det reviderade regelverket säger att den kontrollansvarige måste vara cerifierad från ett av Swedac ackrediterat bolag. Vi är certifierade med riksbehörighet av SITAC och finns med i såväl SITAC:s databas som Boverkets sökregister.

Mats Heinemark

Mats Heinemark

Bygg- och projektledare Kontrollansvarig enligt PBL SBR Besiktningsman

Jonas Ullstrand

Jonas Ullstrand

Bygg- och projektledare Specialområde el Kontrollansvarig enligt PBL

Andreas Johansson

Andreas Johansson

Bygg- och projektledare Specialområde konstruktion Kontrollansvarig enligt PBL

Eric Forsell

Eric Forsell

Bygg- och projektledare Kontrollansvarig enligt PBL