VI HAR LÅNG

ERFARENHET KOMPETENS ÖVER HELA BYGGPROCESSEN

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Vi erbjuder tjänster inom

Bygg- och Projektledare

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

Miljö

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden.

Kontrollansvarig

Vi säkerställer att myndighetskraven uppfylls.

Entreprenadbesiktningar

I upphandlade entreprenader enligt AB eller ABT agerar Projektallians besiktningsmän.

Skadeutredning

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning.

Drönarflygning

Vi erbjuder tjänster med hjälp av drönare.

Projektallians vision och kärnvärden

Får människor och projekt framgångsrika och välmående

NYFIKENHET

POSITIVITET

ÖDMJUKHET

TYDLIGHET

erfarenhet och kompetens

Projektallians i Sverige AB har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt, vi har stor efrarenhet av högteknologiska miljöer i sjukhusmiljö, bostäder, äldreboenden och skolmiljöer.

Vi har även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande genom våra utbildade Byggdoktorer samt våra diplomerade fuktsakkunniga.

Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen blir komplett och ger byggherren trygghet i genomförandet samt att det blir rätt från början.

När ni kommer i kontakt med oss på Projektallians kan ni som byggherre känna er trygga och säkra på att ni får den bästa kvalitetssäkringen som finns.