Välkommen till
Projektallians i Sverige AB

Vi har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen

Välkommen till
Projektallians i Sverige AB

Vi har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen

Vi erbjuder tjänster inom

Bygg- och Projektledare

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

Kontrollansvarig

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige…

Fuktsakkunnig

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Fukttekniker RBK

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Besiktningsman

I upphandlade entreprenader enligt AB eller ABT agerar Projektallians besiktningsmän.

Skadeutredning

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning.

Projektallians i Sverige AB har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt, vi har stor efrarenhet av högteknologiska miljöer i sjukhusmiljö, bostäder, äldreboenden och skolmiljöer.

Vi har även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande genom våra utbildade Byggdoktorer samt våra diplomerade fuktsakkunniga.

Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen blir komplett och ger byggherren trygghet i genomförandet samt att det blir rätt från början.

När ni kommer i kontakt med oss på Projektallians kan ni som byggherre känna er trygga och säkra på att ni får den bästa kvalitetssäkringen som finns.

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se