Kurser i höst 2019-10-17 alt. 2019-11-14

VI VILL MED DENNA INBJUDAN STÄRKA REGIONENS KUNSKAPER INOM FUKT I BYGGNADER MED INRIKTNING PÅ BETONGPRODUKTER

VAD KAN UTBILDNINGEN GE DIG OCH DITT FÖRETAG?

Den kommer ge er och ert företag en djupare kunskap om fukt i material i allmänhet. Merparten av utbildningstiden kommer att läggas på betongprodukter, ni kommer få en grundläggande genomgång för att förstå fukt i teori och praktik. Vi kommer även se över intressanta skadefall för att få en mer fördjupad kunskap inom området. 

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA UTBILDNING?

Den kommer höja er nivå på utförandet och den kommer att ge er en högre kvalitet på produkten som ska levereras till er slutkund. Ni som företag kommer med största sannolikhet minimera fel i utförandet i framtiden om ni tar till er denna kurs.

KURSAVGIFT: 4995 SEK exkl. moms per person. I avgiften ingår kursmaterial, mat och fika under dagen. 

MÅLGRUPP: Kursen vänder sig till platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare.

FÖRKUNSKAPER: Inga förkunskaper krävs.

PLATS: Svärmaregatan 1, Norrköping, lokal utbildningen plan 3.

OBS! SE TILL ATT ANMÄLA DIG I TID INNAN KURSEN BLIR FULLBOKAD, VI TAR ENDAST EMOT 15 PERSONER VID VARJE KURSTILLFÄLLE.