TJÄNSTER

Tjänster vi erbjuder

När ni kommer i kontakt med oss på Projektallians kan ni som byggherre känna er trygga och säkra på att ni får den bästa kvalitetssäkringen som finns.

Bygg- och Projektledare

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

Fuktsakkunnig

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Kontrollansvar

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige…

Besiktning

I upphandlade entreprenader enligt AB eller ABT agerar Projektallians besiktningsmän.

Fukttekniker RBK

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Miljö

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden. Exempel på hälsofarliga och…

Skadeutredning

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning.

Drönarflygning

Vi erbjuder tjänster med hjälp av drönare, nedan följer några exempel på tjänster vi utför…