Tjänster

Projektallians i Sverige AB

Tjänster vi erbjuder

Projekt och byggledning

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

Besiktning

I upphandlade entreprenader enligt AB eller ABT agerar Projektallians besiktningsmän.

Skadeutredningar

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning.

Fuktsakkunnig

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Fukttekniker RBK

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens…

Drönarflygning

Vi erbjuder tjänster med hjälp av drönare, nedan följer några exempel på tjänster vi utför…

Kontrollansvarig PBL

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige…

Miljöinventering

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden. Exempel på hälsofarliga och…

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se