Projekt- och byggledning

Projektallians i Sverige AB

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

I vår roll som projektledare utför vi bland annat förstudier, projekteringsledning, upprättande av AF-delar, upphandlingar och byggledning. Vårat fokus är alltid att styra projekten på ett sätt så att hög kvalitet uppnås till rätt pris och inom avtalad tid.

Vi utför även kostnadsberäkningar och kalkyler; allt från markarbeten till färdig byggnad.

Projektallians AB tillgodoser era behov och ideér i varje projekt med ett kvalitetstänk som ger hållbara lösningar.

I vår roll som projektledare utför vi bland annat förstudier, projekteringsledning, upprättande av AF-delar, upphandlingar och byggledning. Vårat fokus är alltid att styra projekten på ett sätt så att hög kvalitet uppnås till rätt pris och inom avtalad tid.

Vi utför även kostnadsberäkningar och kalkyler; allt från markarbeten till färdig byggnad.

VD Dennis Kinneteg

dennis.kinneteg@projektallians.se
070-344 99 28
Bygg- och projektledare
.
.

Andreas Johansson

andreas.johansson@projektallians.se
073-613 42 71
Bygg- och projektledare
Specialområde konstruktion
Kontrollansvarig enligt PBL

Eric Forsell

eric.forsell@projektallians.se
073-352 16 36
Bygg- och projektledare
Kontrollansvarig enligt PBL
.

Mats Heinemark

mats.heinemark@projektallians.se
073-294 16 14
Bygg- och projektledare
Kontrollansvarig enligt PBL
SBR Besiktningsman

Jonas Ullstrand

jonas.ullstrand@projektallians.se
070-777 02 55
Bygg- och projektledare
Specialområde el
Kontrollansvarig enligt PBL

Jan Åström

jan.astrom@projektallians.se
073-442 03 11
Bygg- och projektledare
.
.

Fredrik Herneflod

fredrik.herneflod@projektallians.se
070-971 17 18
Bygg- och projektledare
.
.

magnus svejd

magnus.svejd@projektallians.se
072-857 62 09
Bygg- och projektledare
.
.

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se