Om oss

Projektallians i Sverige AB

Projektallians i Sverige AB har lång erfarenhet och kompetens över hela byggprocessen från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt, vi har stor efrarenhet av högteknologiska miljöer i sjukhusmiljö, bostäder, äldreboenden och skolmiljöer.

Vi har även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande genom våra utbildade Byggdoktorer samt våra diplomerade fuktsakkunniga. Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen blir komplett och ger byggherren trygghet i genomförandet samt att det blir rätt från början.

När ni kommer i kontakt med oss på Projektallians kan ni som byggherre känna er trygga och säkra på att ni får den bästa kvalitetssäkringen som finns.

Den unika kompetensen hos Projektallians medarbetare, av att driva projekt och byggledning med stor erfarenhet av inomhusmiljö och byggskador, ger beställaren trygghet och säkerställer att det blir rätt från början.

Projektallians kvalitetsarbete 2018

Projektallians har varit ISO-certifierade sedan 2010.

Under 2018 har Projektallians valt att uppdatera ledningssystemet från ISO 9001:2008 till ISO 9001:2015.

Detta arbete är nu utfört och vi arbetar i den nya standarden, men vi som företag har valt att även se över ledningssystemets programvara och är under utvärdering under hela 2018.

Av detta skäl har vi valt att under 2018 inte utföra extern revision för än det nya systemet är väl fungrande. Så vi på Projektallians avser att under början av 2019 certifiera oss igen enligt den nya standarden.

Dennis Kinneteg
VD Projektallians i Sverige AB

Kvalitetspolicy

Z

Vi har som mål att bygga långsiktiga kundrelationer genom att vara lyhörda och genom att uppfylla krav, förväntningar och behov.

Z

Vi ska kontinuerligt utveckla organisationen och medarbetarnas kunskap och erfarenhet för att höja vår kompetens både yrkesmässigt och socialt.

Z

Vi ska också arbeta långsiktigt och skapa förtroende för våra kreativa och ändamålsenliga lösningar som ständigt ska förbättra vår verksamhet till kundens förmån.

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se