Kontrollansvar

Projektallians i Sverige AB

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige med en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL hjälper Projektallians AB byggherren med upprättande av kontrollplan samt uppföljning av kontrollplanen genom hela projektet. Detta för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Det är först efter utfärdat slutbesked som byggherren får ta byggnaden i bruk.

Det reviderade regelverket säger att den kontrollansvarige måste vara cerifierad från ett av Swedac ackrediterat bolag. Vi är certifierade med riksbehörighet av SITAC och finns med i såväl SITAC:s databas som Boverkets sökregister.

I och med uppdateringen av plan- och bygglagen den 2 maj 2011 ersattes den tidigare kvalitetsansvarige med en kontrollansvarig.

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL hjälper Projektallians AB byggherren med upprättande av kontrollplan samt uppföljning av kontrollplanen genom hela projektet. Detta för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls. Det är först efter utfärdat slutbesked som byggherren får ta byggnaden i bruk.

Det reviderade regelverket säger att den kontrollansvarige måste vara cerifierad från ett av Swedac ackrediterat bolag. Vi är certifierade med riksbehörighet av SITAC och finns med i såväl SITAC:s databas som Boverkets sökregister.

Mats Heinemark

mats.heinemark@projektallians.se
073-294 16 14
Bygg- och projektledare
Kontrollansvarig enligt PBL
SBR Besiktningsman

Eric Forsell

eric.forsell@projektallians.se
073-352 16 36
Bygg- och projektledare
Kontrollansvarig enligt PBL
.

Jonas Ullstrand

jonas.ullstrand@projektallians.se
070-777 02 55
Bygg- och projektledare
Specialområde el
Kontrollansvarig enligt PBL

Andreas Johansson

andreas.johansson@projektallians.se
073-613 42 71
Bygg- och projektledare
Specialområde konstruktion
Kontrollansvarig enligt PBL

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se